Hriňovské strojárne, a.s.

Rating a informácie o Hriňovské strojárne, a.s.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre Hriňovské strojárne, a.s. 42812 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 165. pozícii z 854406 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 99.9808% spoločností je horších ako Hriňovské strojárne, a.s..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti Hriňovsk&eacute; stroj&aacute;rne, a.s." href="http://hrinovske-strojarne.sk-rating.com/">
   <img src="http://hrinovske-strojarne.sk-rating.com/hrinovske-strojarne.png" width="150" height="25" alt="Rating Hriňovsk&eacute; stroj&aacute;rne, a.s." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating Hriňovské strojárne, a.s.

Odkazy

Spoločnosť je vedená v registri účtovníkov.

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia